nadpis_onas

Realitní kancelář AISA-RK s.r.o. byla založena v roce 1994. Hlavní činnost spočívá ve 
zprostředkování prodeje a pronájmu, resp. koupě a nájmu rodinných a rekreačních domů, 
pozemků, bytů a komerčních objektů, od roku 1998 zajišťujeme správu nemovitostí. Dále 
pro klienty zajišťujeme vyhotovení znaleckých posudků, technický dozor investora, 
projekční a geodetické práce a právní služby spojené s převodem nemovitostí.

Působnost naší realitní kanceláře je především na území hl. města Prahy a ve středních 
Čechách, v některých případech i mimo tyto regiony. Od účinnosti zákona č. 72/1994 Sb.
o vlastnictví bytů provádíme rozdělování činžovních domů na bytové jednotky, rovněž se 
zabýváme převodem družstevních bytů do osobního vlastnictví.  Pro bytová družstva 
provádíme vypracování prohlášení vlastníka a smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví.